Qsep-100 DNA Analyzer

Bioanalizator Qsep-100 prowadzi automatyczną elektroforezę DNA/RNA na wymiennych wkładach o wybranej rozdzielczości. Każdy wkład zawiera w sobie kapilarę z celką detekcyjną, zasobnik z żelem oraz barwnik fluorescencyjny (EtBr). Jeden wkład pozwala na przeprowadzenie do 200 rozdziałów w czasie od 1 do 5 minut na jedną próbkę (5-21 minut dla rozdziału dużych fragmentów). Badana próbka pobierana jest do kapilary automatycznie w procesie elektroiniekcji. Jednorazowo można zaprogramować analizę do 96 próbek pobieranych automatycznie z ruchomej tacy kompatybilnej z płytką 96-dołkową, paskami probówek lub pojedynczymi probówkami 0,2 ml do PCR. Detekcja DNA/RNA odbywa się poprzez pomiar fluorescencji. Jako źródło wzbudzenia zastosowano pojedynczą diodę LED emitującą promieniowanie o długości fali 505 nm. Detekcję sygnału zapewnia fotopowielacz (PMT) z wbudowanym górnoprzepustowym filtrem emisyjnym. Dostarczane z aparatem oprogramowanie umożliwia kontrolę procesu rozdziału oraz daje możliwość oceny stopnia degradacji DNA/RNA, analizy restrykcyjnej DNA i analizy produktów amplifikacji DNA.

 

 • Zakres rozdziału: 10-50000bp;
 • Rozdzielczość: 1-4bp (100-500bp);
 • Czas rozdziału: 1-5 minut (w zależności od zastosowanego wkładu; 5-21 minut dla rozdziału dużych fragmentów);
 • Czułość: 0,1 ng/µl (20-10000bp) - 2 pg/µl dla próbek rozpuszczonych w wodzie bidestylowanej;

 

 

Określenie limitu czułości Qsep-100 dla fragmentu DNA o długości

576 bp dla seryjnych rozcieńczeń w wodzie bidestylowanej.

 

 • Minimalna ilość analizowanej próbki: 1 µl;
 • Oprogramowanie: analiza jakościowa i ilościowa;
 • Prezentacja wyników rozdziału: elektroforegram lub imitacja obrazu żelu;
 • Ilość kanałów detekcji: 1;
 • Sposób detekcji: barwnik fluorescencyjny (EtBr);
 • Źródło wzbudzenia: pojedyncza dioda LED (505 nm);
 • Rodzaj detekcji: fotopowielacz (PMT, 590-650 nm);
 • Napięcie: 1-15 kV;
 • Waga: 15 kg;
 • Wymiary: 30x38x40 cm.

 

 

Dostępne wkłady:


Typ wkładu

S2

standardowe rozdziały DNA

S1

wysokorozdzielcze rozdziały DNA

S3

rozdziały dużych fragmentów DNA

F3

szybkie rozdziały DNA

N1

wysokoczułe rozdziały DNA

R1

rozdziały RNA

Zakres rozdziału

10-15 000 bp

10-15 000 bp

10-50 000 bp

10-5 000 bp

10-5 000 bp

-

Czułość

0,1 ng/µl*

0,1 ng/µl*

0,1 ng/µl*

0,1 ng/µl*

5 pg/µl*

5 ng/µl

Rozdzielczość

4-10 bp

1-4 bp

10-50 bp

≥50 bp

≥10 bp

-

Czas rozdziału

2-3 min.

3-5 min.

5-21 min.

1-2 min.

3-5 min.

5-10 min.

Maksymalna ilość rozdziałów

200

200

200

300

100

100

Objętość próbki pobierana do analizy

˂0,1µl

˂0,1µl

˂0,1µl

˂0,1µl

˂0,1µl

˂0,1µl

Sugerowana objętość próbki

20µl

(1µl**)

20µl

(1µl**)

20µl

(1µl**)

20µl

(1µl**)

20µl

20µl

(1µl**)

Okres przydatności do użycia

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

4 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

 

* 2pg/µl dla próbek rozpuszczonych w wodzie bidestylowanej

**pod warunkiem zastosowania mikroprobówki (nr. kat. C104250)

 

Każdy wkład do rozdziału DNA dostarczany jest w komplecie z buforem do przygotowania próbki, buforem do prowadzenia rozdziału i znacznikiem kalibracyjnym długości fragmentów DNA.

 

Wkład do rozdziału RNA dostarczany jest w komplecie z buforem do przygotowania próbki i buforem do prowadzenia rozdziału.


Dostępne znaczniki kalibracyjne długości fragmentów DNA:

 

 • 20-1000bp, 500 µl;
 • 20-5000bp, 500 µl;
 • 20-15000bp, 500 µl.


Dostępne wzorce długości fragmentów DNA:

 

 • 9-622bp, 26 fragmentów, 500 µl;
 • 50-3000bp, 15 fragmentów, 500 µl;
 • 100-10000, 20 fragmentów, 500 µl;
 • 500-23000, 500 µl

 

 

 

Bioanalizator Qsep 100 służy do oceny ilości i jakości kwasów nukleinowych, w tym do:

 

 • Szybkiej, kilkuminutowej analizy czystości genomowego DNA przed dalszym zastosowaniem go np. do reakcji PCR/qPCR. System pozwala na precyzyjną ocenę stopnia degradacji DNA na podstawie czasów retencji rozdzielanych fragmentów DNA oraz charakteru rozdziału.
 • Jakościowej analizy produktów reakcji PCR oraz optymalizacji warunków reakcji PCR. Wysoka rozdzielczość aparatu umożliwia identyfikację niewielkich ilości starterów pozostałych w mieszaninie po reakcji PCR, identyfikację dimerów tworzących się ze starterów oraz ocenę specyficzności reakcji PCR.
 • Wyznaczenia stężenia produktów reakcji PCR w oparciu o gotowy standard przy zachowaniu identycznych warunków rozdziału mieszaniny po PCR oraz roztworu standardowego.
 • Analizy restrykcyjnej DNA - oprogramowanie aparatu pozwala na ustawienie określonych odstępów czasu, w jakich pobierana jest próba do analizy i ocenę szybkości reakcji hydrolizy DNA oraz ustalenie mapy restrykcyjnej.
 • Analizy czystości syntetyzowanych oligonukleotydów (starterów PCR/ markerów masy)
 • Szybkiej analizy jakości i czystości RNA
 • Detekcji pozakomórkowego DNA (cfDNA) oraz próbek DNA o niskim stężeniu
 • Typowanie antygenów HLA
 • Analiza jakości bibliotek DNA przed sekwencjonowaniem (NGS)

 

Przygotowanie bioanalizatora Qsep-100 do pracy
Qsep-100 - szybkie rozpoczęcie pracy
Szybka instalacja oprogramowania Q-Analyzer

Facebook