Genesis Bioreaktor Klasy SIP

 

GENESIS  to linia stołowych biofermentorów/bioreaktorów klasy SIP (Sterilizable-In-Place) stanowiąca ogniwo pośrednie pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w szklane, autoklawowalne zbiorniki a systemami pilotowymi. Podobnie, jak w tych ostatnich, możliwa jest parowa sterylizacja podłączeń mediów, a do kontroli układów wykorzystano pneumatycznie sterowane zawory o dużej niezawodności.

 

Parametry hodowli są prezentowane na 23–calowym, dotykowym monitorze kontrolera, możliwy jest też dostęp poprzez Internet przy użyciu zdalnego komputera, tabletu czy smartfona.  Zainstalowane w kontrolerze oprogramowanie Leonardo 2.0 charakteryzuje się  zaawansowanymi możliwościami regulacji, kontroli i archiwizacji parametrów procesu, przy zachowaniu niezbędnej łatwości obsługi. Proces sterylizacji przebiega całkowicie automatycznie.

 

Nowoczesnemu software’owi towarzyszą doskonałe rozwiązania konstrukcyjne. Standardowo należą do nich m.in.:

 

 • sterylizacja i termostatowanie zbiornika za pomocą pary wytwarzanej bezpośrednio w aparacie (grzałki elektryczne) lub z wykorzystaniem opcjonalnej, zewnętrznej wytwornicy pary
 • automatyczna kontrola gazów ( 1 TMFC) już w wersji podstawowej systemu, z możliwością rozbudowy do 4 TMFC
 • mieszadło napędzane za pomocą silnika bezszczotkowego, mogące stabilnie utrzymywać stałą prędkość obrotową w zakresie od 1 do 2000 obr./min.; ciągły pomiar momentu obrotowego oraz mocy podczas pracy silnika dostarcza informacji o wzroście gęstości zawiesiny hodowlanej
 • wszystkie czujniki pomiarowe (oprócz czujnika temperatury) standardowo dostarczane w wersji cyfrowej, wyposażone w pamięć kalibracji oraz wbudowane procedury autokontroli
 • cztery wbudowane pompy perystaltyczne
 • LEDA, system sterylnego pobierania próbek
 • SALAS, czterokanałowy system sterylnego podawania mediów
 • przezroczyste obudowy ułatwiają kontrole stanu filtrów powietrza i gazów wylotowych
 • możliwość rozbudowy systemu o pomiar potencjału red-ox, dCO2, przewodności, masy zbiornika, ilości komórek, różnicowania liczby komórek  żywych i martwych, analizy gazów wylotowych

 

 

LEONARDO 2.0 - intuicyjne oprogramowanie kontrolno-analityczne

 

Dzięki przejrzystemu, graficznemu interfejsowi użytkownika oprogramowanie pozwala w intuicyjny sposób kontrolować parametry procesu, planować jego przebieg oraz analizować i optymalizować warunki hodowli. Dane są rejestrowane w formacie zgodnym z MS Excel, a do ich obróbki można również użyć dostarczanego wraz aparatem oprogramowania, zainstalowanego na dowolnej liczbie komputerów.

 

Program umożliwia:

 

 • wielopoziomowy system kontroli uprawnień użytkowników
 • wybór trybu pracy (rozruch, kalibracja, hodowla, czyszczenie, etc.)
 • ciągły zapis zmian parametrów hodowli w postaci wykresów  z możliwością wydruku i eksportu danych
 • wybór sprzężeń parametrów i profili programowych
 • ustawianie wartości parametrów
 • kalibracja (off i on line)
 • porównywanie trendów zmian
 • konfiguracja pomp
 • ustawienia PID
 • zdalna pomoc i serwis z siedziby producenta
 • zapis “przepisów”
 • wydruk obrazu prezentowanego na monitorze

 

Opcjonalny moduł Solaris Logic Parser, umożliwia stworzenie od podstaw modelu pracy fermentora niezależnie od algorytmów wbudowanych w oprogramowanie Leonardo. Nowatorski interfejs graficzny niezwykle ułatwia określenie  relacji pomiędzy zmiennymi procesu hodowlanego, a stworzony model może zostać zapisany w pamięci kontrolera do ponownego wykorzystania.  

 

 

 

 

 

Model Genesis 7.5 Genesis 10.0 Genesis 15.0 Genesis 20.0

Zbiornik z płaszczem wodnym:

wykonany w całości ze stali nierdzewnej:

AISI 316 L, wykończenie Ra < 0,5 μm (części pozostające w kontakcie z hodowlą)

AISI 304, wykończenie Ra < 0,6 μm, lustrzany połysk (części zewnętrzne)

Pojemność całkowita zbiornika[l] 7,5 10,0 15,0 20,0
Pojemność robocza zbiornika: minimalna-maksymalna [l] 1,30 - 5,60 1,80 - 7,50 2,70 - 11,25 3,60 - 15,00
Stosunek średnicy zbiornika do jego wysokości 1:2,5

Sposób sterylizacji zbiornika

SIP

 za pomocą pary wytwarzanej bezpośrednio w aparacie (grzałki elektryczne)

lub z wykorzystaniem opcjonalnej, zewnętrznej wytwornicy pary

Dopuszczalne ciśnienie wewnątrz zbiornika [bar]

2
Porty dostępu/przyłącza:

typ:

przeznaczenie:
Pokrywa zbiornika

PG13

TC 3/4"

TC 3/4"

TK 3/4"

TC 1"

DN 52

podawanie odpieniacza

zawór bezpieczeństwa

wylot gazów/skraplacz

SALAS - sterylne podawanie mediów

czujnik ciśnienia

mieszadło

Górna część ściany bocznej

TC 1/2"

TC 1/2"

Ingold

nawarstwianie gazu obojętnego

bełkotka

wziernik

Dolna część ściany bocznej

Ingold

tri-Clamp

tri-Clamp

tri-Clamp

tri-Clamp

gniazdo czujnika temperatury

 wziernik

elektroda pH

elektroda dO2

zapasowa elektroda

zapasowa elektroda

Pt-100

Dno zbiornika TC 3/4" sterylne pobieranie próbek/spust produktu 
Przyłącza do płaszcza

TC 1/2"

TC 1/2"

TC 1/2"

1/2" G

1/2" G

1/2" G

 wlot pary

wlot wody

spust z płaszcza

grzałka elektryczna

grzałka elektryczna

grzałka elektryczna

Mieszadło:

napęd bezpośredni, silnik bezszczotkowy

względny pomiar przyrostu biomasy w miarę wzrostu gęstości hodowli   

Regulowana szybkość mieszania [obroty/minutę]

1 - 1200 hodowle bakteryjne; 1 - 500 hodowle komórkowe   

Całkowita moc [W] 208 (dla 7,50-10,00 l) oraz 622 (dla 15,00-20,00 l)
Typ mieszadła (do wyboru) Rushton, śruba okrętowa, skośnopłytowe    
Regulacja temperatury: płaszcz wodny termostatowany za pomocą pary   
Maksymalna temperatura [oC] 135    
Typ kontroli PID    
Dokładność [oC] 0,1     
Kontrola dopływu i mieszania gazów: automatyczna, termiczno-masowy kontroler przepływu (TMFC)   
Mieszacz gazów (powietrze/CO2/O2/N2) 1 x TMFC (standard) plus opcjonalnie 4 zawory elektromagnetyczne lub dodatkowy TMFC (maksymalnie 4)     
Typ bełkotki (do wyboru) pierścieniowa lub spiek, zawiera filtr 0,2 um     
Wylot gazów skraplacz, zawiera filtr 0,2 um     
Podawanie mediów: 4 wbudowane pompy perystaltyczne o zmiennej prędkości     
Regulacja prędkości [obroty/minutę] 10 - 60
Przepływ [ml/minutę] 0,5 - 51
Sterownik bioreaktora:     

S CUBE - moduł kontrolno-wykonawczy

do obsługi mediów i kontroli parametrów hodowli

(szerokość/głębokość/wysokość) [mm]

350/350/350 (każdy zbiornik wymaga zastosowania 1 modułu)     
Komputer sterujący z oprogramowaniem Leonardo 23" ekran dotykowy, system typu "all in one"      

 

 

S CUBE - wbudowane funkcje kontrolne:

 

Temperatura:

Rodzaj czujnika Pt-100
Dokładność [oC] 0,1
Zakres kontroli [oC] 0 - 150
pH:
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton
Zakres kontroli [pH]

0 - 14

Zakres temperatury roboczej [oC] 0 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 6
Sprzężenie

podawanie roztworu kwasu/zasady przez pompy perystaltyczne

lub podawanie gazu (CO2)

dO2:
Rodzaj elektrody

cyfrowa, optyczna, Hamilton

(nie wymaga długotrwałej polaryzacji)

Zakres kontroli [% napowietrzenia] 0,05 -300% wysycenia powietrzem
Zakres temperatury roboczej [oC]  -10 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 12
Sprzężenie obroty mieszadła/przypływ gazów/podawanie mediów
Kontrola piany/poziomu pożywki czujniki rezystancyjne
Redox (ORP):  
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton 
Zakres kontroli [mV] +/-2000
Zakres temperatury roboczej [oC]  -10 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar]   <6
Przewodność  
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton 
Czułość [%] +/-3
Zakres kontroli [uS/cm] 1 - 3000
Zakres temperatury roboczej [oC]  0 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar]   0 - 20

 

 

Zewnętrzne moduły kontrolne - funkcje:

 

dCO2:

Rodzaj czujnika Metler Toledo
Zakres kontroli [%] 0 - 200
Zakres temperatury roboczej [oC] -20 - 150
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 4
Gęstość komórek:
Rodzaj czujnika Hamilton-Fogale
Dokładność

zawiesina komórek ssaczych +/-5x10-4 komórek/ml

fermentacja +/-0,05 g/l suchej masy

Opcja 1

całkowita ilość komórek - pomiar turbidymetryczny

dwa zakresy: 105 do 108 komórek ssaczych/ml

lub 0,5 - 100 g/l suchej masy

Opcja 2

całkowita ilość żywych komórek - pomiar pojemnościowy

dwa zakresy: 5x105 do 8x108 komórek ssaczych/ml

lub 5 - 200 g/l suchej masy 
Zakres temperatury roboczej [oC] 

0 - 60 (opcja 1); 0 - 80 (opcja 2)

maksymalna temperatura sterylizacji 135

Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 3 (opcja 1); 0 - 10 (opcja 2)
Waga:  
Rodzaj czujnika tensometryczny
Dodatkowe pompy perystaltyczne:  
WM 114 10 - 60 obr./min.
WM 313 FDM/D 45 - 350 obr./min.

 

Facebook