Wirówki rurowe

WIRÓWKI RUROWE SERII LE I Z

 

CIĄGŁY DOPŁYW ZAWIESINY

RĘCZNE USUWANIE OSADU

ZAKRES PRZEPŁYWU DO 3000 l/h

SIŁA ODŚRODKOWA DO 80 000 xg

ILOŚĆ GROMADZONEGO OSADU OD 0,25 DO 10 LITRÓW

 

Solidne i trwałe, wysokoobrotowe wirówki rurowe CEPA wykorzystywane są głównie do odzyskiwania cząstek stałych z zawiesin fermentacyjnych. Wirówki mogą być również wykorzystywane do  rozdzielania dwóch cieczy różniących się gęstością. Podczas wirowania, zawiesina dostarczana jest w sposób ciągły do dolnej części obracającego się cylindra. Składniki zawiesiny rozdzielane są w cylindrze zgodnie z różnicą gęstości. Po zakończeniu wirowania osad zgromadzony w cylindrze jest usuwany ręcznie przez operatora. Zasadę działania wirówki przedstawiono w krótkim filmie instruktażowym (patrz "Do obejrzenia").  

 Model

LE/GLE Z11 Z41/Z41G Z61/Z61G Z81/Z81G Z101/Z101G
Przepływ [l/h] 30 30 500 1500 2000 3000
Prędkość obrotowa [min.-1] 40000 60000 20000 17000 16000 14000
Siła odśrodkowa [x g] 40000 80000 17000 17000 18000 15500
Całkowita pojemność osadu [l] 0,25 0,25 2 6 8 10

 

"G" - wesja wirówki w zabudowie:

 

Facebook