Zasilacze Consort

 

Nowa seria zasilaczy firmy CONSORT pozwala na pracę w trybie Simple Mode (wprowadzenie wartości napięcia i natężenia prądu, mocy i czasu pracy), Programming Mode (zaprogramowanie w pamięci do 9 dowolnych programów, każdy składający się maksymalnie z 9 etapów, zawierających podstawowe i często wykorzystywane parametry pracy dla prowadzonych procesów elektroforetycznych; w obrębie programu ukończenie danego etapu automatycznie powoduje wywołanie następnego, co umożliwia korzystanie z procesów wieloetapowych wymaganych dla specjalnych technik elektroforetycznych), Voltage Ramp Mode (zaprogramowanie liniowego gradientu wzrostu napięcia dla danego etapu pod warunkiem nie osiągnięcia granicznych wartości natężenia prądu lub mocy) oraz Timer Mode (upływ zaprogramowanego czasu pracy lub woltogodzin automatycznie kończy pracę zasilacza).

 

Parametry pracy dla danego etapu mogą być zmieniane podczas pracy zasilacza bez konieczności przerywania rozdziału. Zasilacz umożliwia rejestrowanie w pamięci danych dla prowadzonej elektroforezy, które mogą być następnie przesyłane do dowolnego komputera poprzez złącze USB z wykorzystaniem opcjonalnego programu sterującego.

 

Urządzenie zostało również wyposażone w alarmy informujące o wykryciu niepożądanego upływu prądu (tzw. przebicia), zwarcia, małego oporu czynnego komory elektroforetycznej i przeciążenia, które powodują uruchomienie sygnału dźwiękowego oraz odłączenie napięcia od zacisków wyjściowych.

 

Wprowadzanie danych jest dokonywane za pomocą prostej w obsłudze, wodoszczelnej klawiatury, zaś informacje wyświetlane są na czytelnym, graficznym wyświetlaczu LCD.

 


 

 

EV2310
EV2650
NAPIĘCIE 0...300 V 0...600 V
NATĘŻENIE 0...1000 mA 0...500 mA
MOC 0...150 W 0...150 W
ZEGAR 0...99:59 h 0...99:59 h
WOLTOGODZINY 0...99.99 kVh 0...99.99 kVh
WYŚWIETLACZ graficzny graficzny
ROZDZIELCZOŚĆ 1 V, 1 mA, 1 W 1 V, 1 mA, 1 W
PROGRAMY UŻYTKOWNIKA 9 9
WYJŚCIA (równoległe) 4 (gniazdo 4mm) 4 (gniazdo 4mm)
MIN. OPORNOŚĆ OBCIĄŻENIA 10 Ω 30 Ω
DETEKCJA BRAKU OBCIĄŻENIA tak programowalna, wł./wył.
DETEKCJA UPŁYWU PRĄDU tak tak
DETEKCJA PRZECIĄŻENIA tak tak
STEROWANIE PRZEZ KOMPUTER tak tak
REJESTRACJA DANYCH 3600 wartości 3600 wartości
ZŁĄCZA USB USB
TEMPERATURA OTOCZENIA 0...40°C 0...40°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 0...95% 0...95%
unikać warunków sprzyjających kondensacji pary wodnej
ZASILANIE 210-250 VAC, 50/60 Hz 210-250 VAC, 50/60 Hz
WYMIARY ZEWNĘTRZNE 24x20x13 cm 24x20x13 cm
WAGA 6 kg 6 kg
  
  EV3020 EV3610 EV3150 EV3330 EV3620
NAPIĘCIE 0...300 V 0...600 V 0...1200 V 0...3000 V 0...6000 V
NATĘŻENIE 0...2000 mA 0...1000 mA 0...500 mA 0...300 mA 0...150 mA 
MOC 0...300 W 0...300 W 0...300 W 0...300 W  0...300 W 
ZEGAR 0...99:59 h 0...99:59 h 0...99:59 h 0...99:59 h  0...99:59 h 
WOLTOGODZINY 0...99.99 kVh 0...99.99 kVh 0...99.99 kVh 0...99.99 kVh  0...99.99 kVh 
WYŚWIETLACZ graficzny graficzny graficzny graficzny  graficzny 
ROZDZIELCZOŚĆ 1 V, 1 mA, 1 W 1 V, 1 mA, 1 W 1 V, 1 mA, 1 W 1 V, 1 mA, 1 W  1 V, 1 mA, 1 W 
PROGRAMY UŻYTKOWNIKA 9 9 9 9 9
WYJŚCIA (równoległe) 4 (gniazdo 4mm) 4 (gniazdo 4mm) 4 (gniazdo 4mm) 4 (gniazdo 4mm) 4 (gniazdo 2mm) 
MIN. OPORNOŚĆ OBCIĄŻENIA 5 Ω 15 Ω 70 Ω 600 Ω  1200 Ω 
DETEKCJA BRAKU OBCIĄŻENIA tak tak tak tak tak
DETEKCJA UPŁYWU PRĄDU tak tak tak tak tak
DETEKCJA PRZECIĄŻENIA tak tak tak tak tak
STEROWANIE PRZEZ KOMPUTER tak tak tak tak tak
REJESTRACJA DANYCH 3600 wartości 3600 wartości 3600 wartości 3600 wartości  3600 wartości 
ZŁĄCZA USB USB USB USB USB
TEMPERATURA OTOCZENIA 0...40°C 0...40°C 0...40°C 0...40°C  0...40°C 
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 0...95% 0...95% 0...95% 0...95%  0...95% 
unikać warunków sprzyjających kondensacji pary wodnej
ZASILANIE 210-250 VAC, 50/60 Hz 210-250 VAC, 50/60 Hz 210-250 VAC, 50/60 Hz 210-250 VAC, 50/60 Hz  210-250 VAC, 50/60 Hz 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE 31x26x13 cm 31x26x13 cm 31x26x13 cm 31x26x13 cm  31x26x13 cm 
WAGA 10 kg 10 kg 10kg 10kg  10kg 
Facebook