Nowy skaner LI-COR - ODYSSEY M!

Nowy członek legendarnej rodziny skanerów Odyssey, ODYSSEY M, jest już dostępny.

 

18 kanałów w trybie fluorescencji, epi- i transiluminacji oraz opcjonalnie chemiluminescencji.


Szybsza akwizycja obrazu dzięki zastosowaniu skanowania liniowego.

Czterokrotnie lepsza rozdzielczość zapisu.

Oprogramowanie analityczne Empiria 2.0 o nowych, znacznie poszerzonych funkcjach.

Facebook