LI-191R Liniowy czujnik PAR

Służy do pomiaru sumarycznego promieniowania aktywnego fotosyntetycznie (400 - 700 nm; Photosynthetically Active Radiation - PAR) na długości 1m. Idealnie nadaje się do pomiarów pod okrywą roślinną gdzie oświetlenie jest nierównomierne. Wyniki pomiarów podawane są w µmol fotonów/m2s.

 

Więcej informacji .....

Facebook