Ze wzgledu na sferyczną budowę, mierzy intensywność promieniowania aktywnego fotosyntetycznie (400 - 700 nm; Photosynthetically Active Radiation - PAR) docierającego ze wszystkich kierunków. Pozwala na dokonywanie pomiarów na głębokości do 350m pod powierzchnią wody. Odporna na korozję obudowa umożliwia jego zastosowanie zarówno w wodzie słonej jak i słodkiej. Precyzyjne wyniki pomiarów podawane są w PPFFR. Do zastosowania w oceanografii, limnologii oraz do oceny mętności zbiorników wodnych. Doskonale nadaje się do badań nad fitoplanktonem.

 

Więcej informacji .....

Facebook