M-series

Solaris Seria M  to linia wstępnie skonfigurowanych przez producenta biofermentorów klasy SIP (Sterilizable-In-Place), przeznaczonych do prowadzenia aseptycznych hodowli  mikroorganizmów w skali pilotowej oraz produkcyjnej. Podczas projektowania i produkcji systemów uwzględniono wymagania cGMP, szczególnie istotne w procesach produkcyjnych przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego.

 

Parametry hodowli są prezentowane na przemysłowym 19–calowym, dotykowym monitorze kontrolera, możliwy jest też dostęp poprzez Internet przy użyciu zdalnego komputera, tabletu czy smartfonu.  Zainstalowane w kontrolerze oprogramowanie SBC-16 charakteryzuje się zaawansowanymi możliwościami regulacji, kontroli i archiwizacji parametrów procesu, przy zachowaniu niezbędnej łatwości obsługi. Proces sterylizacji przebiega całkowicie automatycznie.

 

Nowoczesnemu software’owi towarzyszą przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Oto niektóre z nich:

 

 • sterylizacja i termostatowanie zbiornika za pomocą pary dostarczanej z zewnętrznej wytwornicy. Dla zbiorników 30 i 50 litrów opcjonalna możliwość ogrzewania zbiornika za pomocą wbudowanych grzałek
 • ręczna lub automatyczna kontrola przepływu gazów z wykorzystaniem od 1 do 5 TMFC
 • mieszadło w wersji dolnej lub górnej, napędzane za pomocą silnika bezszczotkowego, mogące stabilnie utrzymywać stałą prędkość obrotową w zakresie od 1 do 2000 obr./min.; ciągły pomiar momentu obrotowego oraz mocy podczas pracy silnika dostarcza informacji o wzroście gęstości zawiesiny hodowlanej
 • wszystkie czujniki pomiarowe (oprócz czujnika temperatury) standardowo dostarczane w wersji cyfrowej, wyposażone w pamięć kalibracji oraz wbudowane procedury autokontroli
 • cztery wbudowane pompy perystaltyczne
 • automatyczna regulacja ciśnienia w zbiorniku
 • SALAS, czterokanałowy system sterylnego podłączania mediów lub zestaw w pełni resterylizowalnych zaworów membranowych z kontrolą temperatury pary
 • pneumatyczny podnośnik pokrywy zbiornika  
 • możliwość rozbudowy systemu o pomiar potencjału red-ox, dCO2, przewodności, masy zbiornika, ilości komórek, różnicowania liczby komórek żywych i martwych, analizy gazów wylotowych

 

SBC-16 intuicyjne oprogramowanie kontrolno-analityczne

 

Dzięki przejrzystemu, graficznemu interfejsowi użytkownika oprogramowanie pozwala w intuicyjny sposób kontrolować parametry procesy, planować jego przebieg oraz analizować i optymalizować  warunki hodowli. Dane są rejestrowane w formacie zgodnym z MS Excel, a do ich obróbki można również użyć dostarczanego wraz aparatem oprogramowania, zainstalowanego na dowolnej liczbie komputerów.

 

 • wielopoziomowy system kontroli uprawnień użytkowników
 • wybór trybu pracy (rozruch, kalibracja, hodowla, czyszczenie, etc.)
 • ciągły zapis zmian parametrów hodowli w postaci wykresów  z możliwością wydruku i eksportu danych Wybór sprzężeń parametrów i profili programowych
 • ustawianie wartości parametrów
 • kalibracja  (off i on-line)
 • porównywanie trendów zmian
 • konfiguracja pomp
 • ustawienia PID
 • zdalna pomoc i serwis z siedziby producenta
 • informacja  o stanach alarmowych, również powiadamianie SMS za pomocą wewnętrznego modemu
 • zapis “przepisów”
 • współpraca z innymi fermentorami oraz urządzeniami peryferyjnymi poprzez sieć LAN
 • wydruk obrazu prezentowanego na monitorze

 

Opcjonalny moduł Solaris Logic Parser, umożliwia stworzenie od podstaw modelu pracy fermentora, niezależnie od algorytmów wbudowanych w oprogramowanie SBC-16. Nowatorski interfejs graficzny niezwykle ułatwia określenie  relacji pomiędzy zmiennymi procesu hodowlanego, a stworzony model może zostać zapisany w pamięci kontrolera do ponownego wykorzystania.  

 

 

 

 

 

Model M serie 30 M serie 50 M serie 75 M serie 100 M serie 150 M serie  200

Zbiornik z płaszczem wodnym:

wykonany w całości ze stali nierdzewnej:

AISI 316 L (części pozostające w kontakcie z hodowlą)

AISI 304 (pozostałe części)

Pojemność całkowita zbiornika [l] 30 50 75 100 150 200
Pojemność robocza zbiornika: minimalna-maksymalna [l] 4,50 - 21,00 7,50 - 36,00 11,00 - 55,00 15,00 - 75,00 22,00 - 110,00 30,00 - 145,00
Stosunek średnicy zbiornika do jego wysokości 1:2,5

Sposób sterylizacji zbiornika

SIP

 z wykorzystaniem opcjonalnej, zewnętrznej wytwornicy pary

Dopuszczalne ciśnienie wewnątrz zbiornika [bar]

<0,5
Mieszadło:

napęd bezpośredni, silnik bezszczotkowy

względny pomiar przyrostu biomasy w miarę wzrostu gęstości hodowli   

Typ mieszadła (do wyboru) Rushton, śruba okrętowa, skośnopłytowe    
Regulacja temperatury: płaszcz wodny termostatowany za pomocą pary   
Typ kontroli PID    
Dokładność [oC] 0,1     
Kontrola dopływu i mieszania gazów: automatyczna, termiczno-masowy kontroler przepływu (TMFC)   
Mieszacz gazów (powietrze/CO2/O2/N2) 1 x TMFC (standard) plus opcjonalnie 4 zawory elektromagnetyczne lub dodatkowy TMFC (maksymalnie 4)     
Typ bełkotki (do wyboru) pierścieniowa lub spiek, zawiera filtr 0,2 um     
Wylot gazów skraplacz, zawiera filtr 0,2 um     
Podawanie mediów: 4 wbudowane pompy perystaltyczne o zmiennej prędkości     

 

 

Funkcje kontrolne:

 

Temperatura:

Rodzaj czujnika Pt-100
Zakres kontroli [oC] 0 - 150
pH:
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton
Zakres kontroli [pH]

0 - 14

Zakres temperatury roboczej [oC] 0 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 6
Sprzężenie

podawanie roztworu kwasu/zasady przez pompy perystaltyczne

lub podawanie gazu (CO2)

dO2:
Rodzaj elektrody

cyfrowa, optyczna, Hamilton

(nie wymaga długotrwałej polaryzacji)

Zakres kontroli [% napowietrzenia] 0,05 -300% wysycenia powietrzem
Zakres temperatury roboczej [oC]  -10 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 12
Sprzężenie obroty mieszadła/przypływ gazów/podawanie mediów
Kontrola piany/poziomu pożywki czujniki rezystancyjne
Redox (ORP):  
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton 
Zakres kontroli [mV] +/-2000
Zakres temperatury roboczej [oC]  -10 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar]   <6
Przewodność  
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton 
Czułość [%] +/-3
Zakres kontroli [uS/cm] 1 - 3000
Zakres temperatury roboczej [oC]  0 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar]   0 - 20

 

dCO2:

Rodzaj czujnika Metler Toledo
Zakres kontroli [%] 0 - 200
Zakres temperatury roboczej [oC] -20 - 150
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 4
Gęstość komórek:
Rodzaj czujnika Hamilton-Fogale
Opcja 1

całkowita ilość komórek - pomiar turbidymetryczny

dwa zakresy: 105 do 108 komórek ssaczych/ml

lub 0,5 - 300 g/l suchej masy

Opcja 2

całkowita ilość żywych komórek - pomiar pojemnościowy

dwa zakresy: 5x105 do 8x108 komórek ssaczych/ml

lub 5 - 200 g/l suchej masy 
Waga:  
Rodzaj czujnika tensometryczny x 3

 

Facebook