Jupiter

JUPITER to przedstawiciel kolejnej generacji wielostanowiskowych systemów biofermentorów i bioreaktorów wyposażonych w autoklawowalne zbiorniki o różnej pojemności. Konstrukcja  jest efektem doświadczeń firmy Solaris, uzyskanych  w wyniku prac własnego centrum badawczo-rozwojowego oraz analizy opinii użytkowników systemów laboratoryjnych, pilotowych oraz instalacji produkcyjnych dostarczonych przez tę firmę.

 

Adaptacja procesu fermentacji, prowadzonego w warunkach laboratoryjnych, do wymagań procesu produkcyjnego, jest procesem żmudnym i złożonym.  Problem zwiększenia skali hodowli wynika, między innymi, z odmiennych parametrów transferu tlenu w pracujących pod ciśnieniem atmosferycznym, szklanych, autoklawowalnych zbiornikach fermentorów stołowych a wyposażonymi w regulację ciśnienia zbiornikami instalacji pilotowych i produkcyjnych. Lukę tę, wypełnia model Jupiter Pressure Control, prawdopodobnie jedyny na rynku fermentor, wyposażony w szklany zbiornik, w którego wnętrzu można utrzymywać w kontrolowany sposób ciśnienie o wartości do 1.6 bara. Aparat jest dostępny w dwóch wersjach, ze zbiornikami o pojemności całkowitej 2,0 i 4,0 litra.

 

Istotną cechą modelu JUPITER jest zdolność tworzenia systemu, umożliwiającego prowadzenie różnych hodowli w maksymalnie 24 zbiornikach o różnych lub takich samych pojemnościach. Parametry hodowli są prezentowane na 23–calowym, dotykowym monitorze kontrolera, możliwy jest też dostęp poprzez Internet przy użyciu zdalnego komputera, tabletu czy smartfona.  

Zainstalowane w kontrolerze oprogramowanie Leonardo 3.0 charakteryzuje się zaawansowanymi możliwościami regulacji, kontroli i archiwizacji parametrów procesu, przy zachowaniu niezbędnej łatwości obsługi.

 

Nowoczesnemu software’owi towarzyszą doskonałe rozwiązania konstrukcyjne. Standardowo należą do nich m.in.:

 

 • automatyczna kontrola gazów ( 1 TMFC) już w wersji podstawowej systemu, z możliwością rozbudowy o kolejne 4 TMFC
 • mieszadło napędzane za pomocą silnika bezszczotkowego mogące stabilnie utrzymywać stałą prędkość obrotową w zakresie od 1 do 1900 obr./min.; ciągły pomiar momentu obrotowego oraz mocy podczas pracy silnika dostarcza informacji o wzroście gęstości zawiesiny hodowlanej
 • wszystkie czujniki pomiarowe (oprócz czujnika temperatury) standardowo dostarczane w wersji cyfrowej, wyposażone w pamięć kalibracji oraz wbudowane procedury autokontroli
 • cztery wbudowane pompy perystaltyczne
 • zawór zabezpieczający zbiornik przed wzrostem ciśnienia w razie zablokowania filtru  wylotowego
 • LEDA, system sterylnego pobierania próbek
 • szklany płaszcz wodny z możliwością odłączenia od zbiornika
 • możliwość rozbudowy systemu o pomiar potencjału red-ox, dCO2, przewodności, masy zbiornika, ilości komórek, różnicowania liczby komórek  żywych i martwych, analizy gazów wylotowych
 • opcjonalne porty analogowe we-wy  0-10V, 4-20 mA, 0-20 mA

 

LEONARDO 3.0 - intuicyjne oprogramowanie kontrolno-analityczne

 

Dzięki przejrzystemu, graficznemu interfejsowi użytkownika oprogramowanie pozwala w intuicyjny sposób kontrolować parametry procesu, planować jego przebieg oraz analizować i optymalizować warunki hodowli. Dane są rejestrowane w formacie zgodnym z MS Excel, a do ich obróbki można również użyć dostarczanego wraz aparatem oprogramowania, zainstalowanego na dowolnej liczbie komputerów.

 

Program umożliwia:

 

 • wielopoziomowy system kontroli uprawnień użytkowników
 • wybór trybu pracy (rozruch, kalibracja, hodowla, czyszczenie, etc.)
 • ciągły zapis zmian parametrów hodowli w postaci wykresów  z możliwością wydruku i eksportu danych
 • wybór sprzężeń parametrów i profili programowych
 • ustawianie wartości parametrów
 • kalibracja (off i on line)
 • porównywanie trendów zmian
 • konfiguracja pomp
 • ustawienia PID
 • zdalna pomoc i serwis z siedziby producenta
 • zapis “przepisów”
 • wydruk obrazu prezentowanego na monitorze

 

Opcjonalny moduł Solaris Logic Parser, umożliwia stworzenie od podstaw modelu pracy fermentora niezależnie od algorytmów wbudowanych w oprogramowanie Leonardo. Nowatorski interfejs graficzny niezwykle ułatwia określenie  relacji pomiędzy zmiennymi procesu hodowlanego, a stworzony model może zostać zapisany w pamięci kontrolera do ponownego wykorzystania. 

 

 

 

 

 

 

Model Jupiter 2.0

Jupiter 2.0

Pressure Control

Jupiter 4.0

Jupiter 4.0

Pressure Control

Jupiter 6.5 Jupiter 8.0 Jupiter 10.0

Zbiornik z płaszczem wodnym:

wykonany ze szkła borokrzemianowego, pokrywa i podstawa ze stali nierdzewnej AISI 316 L

Pojemność całkowita zbiornika[l] 2,00 2,00 4,00 4,00 6,50 8,00 10,00
Pojemność robocza zbiornika: minimalna-maksymalna [l] 0,35-1,40 0,35-1,40 0,60-2,80 0,60-2,80 1,10-4,50 1,10-5,50 1,60-7,00
Stosunek średnicy zbiornika do jego wysokości 1:3 1:3 1:3,25 1:3,25 1:3,2 1:3,2 1:3

Minimalne wymiary komory autoklawu niezbędne do sterylizacji zbiornika wraz ze skraplaczem (wysokość x średnica) [mm]

505 x 225 610 x 275 705 x 285 705 x 285 705 x 315 790 x 315 790 x 335

Dopuszczalne ciśnienie wewnątrz zbiornika [bar]

<0,5

 <1,6

regulowane

<0,5

 <1,6

regulowane

 <0,5  <0,5 <0,5 

Długość elektrody pH/dO2 [mm]

225 325 425 425 425 425 425
Porty dostępu w pokrywie (14 portów)

bełkotka x 1

nawarstwianie gazu obojętnego x 1

wylot gazów/skraplacz x 1

sterylne pobieranie próbek x 1

spust produktu x 1

czujnik temperatury x 1

bezigłowy multiport sterylnego podawania mediów x 1

bezigłowy port sterylnego podawania medium x 1

mieszadło x 1

porty zapasowe x 5 

Mieszadło:

napęd bezpośredni, silnik bezszczotkowy

względny pomiar przyrostu biomasy w miarę wzrostu gęstości hodowli   

Regulowana szybkość mieszania [obroty/minutę]

1 - 1900 hodowle bakteryjne; 1 - 500 hodowle komórkowe   

Całkowita moc [W] 208     
Typ mieszadła (do wyboru) Rushton, śruba okrętowa, skośnopłytowe    
Regulacja temperatury: płaszcz wodny z wbudowaną w podstawie grzałką oraz automatycznym zaworem cieczy chłodzącej    
Maksymalna temperatura [oC] 65     
Typ kontroli PID    
Dokładność [oC] 0,1     
Kontrola dopływu i mieszania gazów: automatyczna, termiczno-masowy kontroler przepływu (TMFC)   
Mieszacz gazów (powietrze/CO2/O2/N2) 1 x TMFC (standard) plus opcjonalnie 4 zawory elektromagnetyczne lub dodatkowy TMFC (maksymalnie 5)     
Typ bełkotki (do wyboru) pierścieniowa lub spiek, zawiera filtr 0,2 um     
Wylot gazów skraplacz, zawiera filtr 0,2 um     
Podawanie mediów: 4 wbudowane pompy perystaltyczne o zmiennej prędkości     
Regulacja prędkości [obroty/minutę] 10 - 60
Przepływ [ml/minutę] 0,5 - 51
Opcjonalna, dodatkowa pompa perystaltyczna 45 - 350 obrotów/minutę; 1,5 - 1750 ml/minutę     
Sterownik bioreaktora: możliwość rozbudowy systemu do 24 jednostek wykonujących jednocześnie różne programy     

S CUBE - moduł kontrolno-wykonawczy

do obsługi mediów i kontroli parametrów hodowli

(szerokość/głębokość/wysokość) [mm]

350/350/350 (każdy zbiornik wymaga zastosowania 1 modułu)     
Komputer sterujący z oprogramowaniem Leonardo 23" ekran dotykowy, system typu "all in one"      

 

 

S CUBE - wbudowane funkcje kontrolne:

 

Temperatura:

Rodzaj czujnika Pt-100
Dokładność [oC] 0,1
Zakres kontroli [oC] 0 - 70
pH:
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton
Czułość [mV/pH] 57 - 59
Zakres kontroli [pH]

0 - 14

Zakres temperatury roboczej [oC] 0 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 6
dO2:
Rodzaj elektrody

cyfrowa, optyczna, Hamilton

(nie wymaga długotrwałej polaryzacji)

Dokładność 1+/-0,05%-obj.; 21+/-0,2%-obj.; 50+/-0,5%-obj.
Zakres kontroli [% napowietrzenia] 0,05 -300% wysycenia powietrzem
Zakres temperatury roboczej [oC]  -10 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 12
Sprzężenie obroty mieszadła/przypływ gazów/podawanie mediów
Kontrola piany/poziomu pożywki czujniki rezystancyjne
Redox (ORP):  
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton 
Czułość [mV/pH]  57 - 59 
Zakres kontroli [mV] +/-2000
Zakres temperatury roboczej [oC]  -10 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar]   <6
Przewodność  
Rodzaj elektrody cyfrowa, Hamilton 
Czułość [%] +/-3
Zakres kontroli [uS/cm] 1 - 3000
Zakres temperatury roboczej [oC]  0 - 130
Zakres ciśnienia roboczego [bar]   0 - 20

 

 

Zewnętrzne moduły kontrolne - funkcje:

 

dCO2:

Rodzaj czujnika Metler Toledo
Dokładność +/-10% (pCO2 10-900 mbar); >+/-10% (pCO2 >900 mbar)
Zakres kontroli [%] 0 - 200
Zakres temperatury roboczej [oC] -20 - 150
Gęstość komórek:
Rodzaj czujnika Hamilton-Fogale
Dokładność

zawiesina komórek ssaczych +/-5x10-4 komórek/ml

fermentacja +/-0,05 g/l suchej masy

Opcja 1

całkowita ilość komórek - pomiar turbidymetryczny

dwa zakresy: 105 do 108 komórek ssaczych/ml

lub 0,5 - 100 g/l suchej masy

Opcja 2

całkowita ilość żywych komórek - pomiar pojemnościowy

dwa zakresy: 5x105 do 8x108 komórek ssaczych/ml

lub 5 - 200 g/l suchej masy 
Zakres temperatury roboczej [oC] 

0 - 60 (opcja 1); 0 - 80 (opcja 2)

maksymalna temperatura sterylizacji 135

Zakres ciśnienia roboczego [bar] 0 - 3 (opcja 1); 0 - 10 (opcja 2)
Waga:  
Rodzaj czujnika tensometryczny
Dokładnośc [g] +/-0,2

 

Facebook