BIO-1000F

 

Skaner Bio-1000F jest innowacyjnym  i prostym w obsłudze urządzeniem, umożliwiającym obserwację rozdziału kwasów nukleinowych w żelu agarozowym, cyfrową rejestrację ich obrazu, a także wycinanie fragmentów żelu zawierających wybrane prążki.  Połączenie wysokoczułego sensora CCD  z niebieskim źródłem światła LED, pozwala rejestrować z wyjątkową czułością emisję barwników stanowiących bezpieczną alternatywę dla EtBr.

 

Zastosowanie Bio-1000F oraz alternatywnych, niekancerogennych  barwników wpływa pozytywnie na  bezpieczeństwo eksperymentatora oraz badanych przez niego próbek. Dzięki wyeliminowaniu UV, redukuje się ilość uszkodzeń fragmentów DNA podczas zapisu obrazu oraz wycinania prążków, co korzystnie wpływa  na wydajność  klonowania, zaś oczy i skóra operatora nie są narażone na szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego. Co istotne, wykluczenie stosowanego jeszcze powszechnie EtBr, ogranicza jego negatywny wpływ na środowisko, wywierany wskutek niewłaściwej utylizacji barwionych żeli. 

 

W zależności od zastosowanego barwnika oraz sposobu jego aplikacji, Bio-1000F rejestruje prążki  zawierające DNA w ilości od 0.04 ng/pasmo, zapisując obraz w postaci 16-bitowych plików TIFF.

 

Przykładowa czułość detekcji DNA w żelu za pomocą BIO-1000F

Producent

Barwnik

Czułość
ng/pasmo

Biotium

GelGreen™

0.04

Themo Fisher Sci.

SYBR® Green

0.08

Promega

Diamond™

0.12

Nippon Genetics

Midori Green

1.0-2.0

NBS Biologicals

SafeView™

>2.0

Transiluminator UV + EtBr

0.5

 

Sprawdzono działanie aparatu z następującymi barwnikami:

 

 • SYBR® Safe DNA Gel Stain
 • SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain
 • SYBR® Green I Nucleic Acid Gel Stain
 • Diamond™ Nucleic Acid Dye
 • GelGreen™ Nucleic Acid Gel Stain
 • GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain
 • Midori Green Direct
 • Midori Green Advanced DNA Stain
 • GreenView™ Nucleic Acid Gel Stain
 • GreenView™ Plus Nucleic Acid Gel Stain
 • GreenView™ Ultra DNA Gel Stain

 

SYBR jest zarejestrowanym znakiem towarowym Molecular Probes, Inc./Thermo Fisher Scientific.
Diamond jest znakiem towarowym Promega Corp.
GelGreen i GelRed są znakami towarowymi  firmy Biotium.
GreenView jest znakiem towarowym należącym do firmy Applied BioProbes.

 

 • Obszar rejestracji: 17.8 cm x 12.7 cm
 • Rozdzielczość : 150, 300,  600 dpi
 • Detektor: CCD
 • Źródło wzbudzenia: zestaw diod elektroluminescencyjnych
 • Czas rejestracji: 4X (domyślny, 40 s); zakres od 10 do 240 s
 • Tryb skanowania: skala szarości 16 lub 8 bitów
 • Format zapisu: JPG (8 bitów), TIFF (8 lub 16 bitów)
 • Wzbudzenie: 475 nm (± 15 nm)
 • Emisja: ≥520 nm
 • Czułość: 0.04 ng/pasmo
 • Masa własna: 5 kg
 • Wymiary: 30.48 cm x 30.48 cm x 12.70 cm
 • Interfejs: USB 2.0
 • Zasilanie: 100-240V, 50-60 Hz, 1.5A max.  
 • Pobór mocy: 37.5 W max
 • Parametry komputera: system operacyjny Windows 7, 8, 10, procesor min. Pentium IV, 300 MB HDD, 515 MB
 • Dostarczany wraz z ekranem obserwacyjnym, zasilaczem, kablem sieciowym, kablem USB oraz skróconą instrukcja obsługi

 

Facebook