NanoPhotometer serii NP80

 

Najbardziej zaawansowany technicznie model z serii.

Umożliwia pomiar stężenia DNA, RNA i białek zarówno w mikroobjętościach jak i w termostatowanych, standardowych kuwetach 5 mm i 10 mm oraz posiada wbudowany worteks.

 

Dostępny w następujących wersjach:

 

 • NP80-Touch, z wbudowanym, kolorowym ekranem dotykowym;
 • NP80-Mobile, z ekranem dotykowym oraz zestawem akumulatorów umożliwiających niezależną pracę do 8 godzin bez zasilania zewnętrznego;
 • NP80, przewidziany do sterowania za pomocą komputera, tabletu lub smartfona w trybie Wi-Fi;

   

 

Konstrukcja całej serii opiera się na zastosowaniu techniki ściśniętej kropli do pomiaru stężenia w mikrobjętościach. Umożliwia to stabilizację mierzonej próbki w trakcie całego pomiaru ograniczając odparowywanie rozpuszczalnika i kontaminację oraz eliminuje napięcie powierzchniowe, umożliwiając również wyznaczanie stężenia białek. Prostota konstrukcji wpływa na wysoką powtarzalność i wierność pomiaru. Zdefiniowana długość drogi optycznej ustawiana jest automatycznie w zależności od stężenia próbki co gwarantuje wyznaczanie stężenia bez potrzeby powtarzania pomiaru w przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego stężenia. Zastosowane rozwiązania dają możliwość pomiaru stężenia w objętościach próbki już od 0,3 µl a podświetlane okno pomiarowe ułatwia jej nanoszenie.

 

 

 

        

Zastosowany sytem operacyjny (NPOS) umożliwia wybór wszystkich metod pomiarowych i parametrów z poziomu ekranu oraz pozwala na graficzny i numeryczny podgląd otrzymanych wyników. Otrzymane wykresy mogą być bezpośrednio porównywane między sobą na ekranie. System wyposażony jest w video-instrukcję obsługi, co pozwala na szybkie zapoznanie się z dostępnymi opcjami oprogramowania. 

 

 

 

Zastosowanie akumulatorów uniezależnia od zewnętrznego zasilania, zapewnia mobilność i umożliwia wykorzystanie spektrofotometru w warunkach polowych. W tym celu producent przygotował specjalnie przygotowany zestaw gwarantujący bezpieczny i łatwy transport urządzenia.

 

 

 

 

Podstawowe metody pomiaru:

 

 • pomiar dsDNA, ssDNA, RNA i oligonukleotydów
 • pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych za pomocą wybranych barwników
 • wyznaczenie stężenia białek metodą kolorymetryczną Bradforda, Lowry`ego, Pierca, BCA oraz spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm,
 • automatyczne przeliczanie stężeń
 • wyznaczenie stosunku absorbancji przy dwóch wybranych długościach fali
 • metody kinetyczne (wyznaczanie A/min, stężenia A/min x współczynnik oraz współczynnika korelacji)
 • możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych kalibracji
 • możliwość wybierania grup długości fali, przy jakich ma być wykonany pomiar
 • wyznaczanie widma w wybranym zakresie długości fali
 • pomiar gęstości komórek OD600
 • możliwość tworzenia własnych metod pomiaru

 

 

 

 

 

 

Nanophotometer NP80 - dane techniczne:

 

Pomiar stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętościach oraz w standardowych kuwetach 5 mm i 10 mm

Pomiar stężenia w mikroobjętościach na zasadzie ściśniętej kropli

Długość drogi optycznej 0,07 oraz 0,67 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki

Minimalna objętość mierzonej próbki 0,3 µl

Zakres pomiaru stężenia dla mikroobjętości:

 • dsDNA: od 1 do 16 500 ng/ul
 • BSA: od 0,03 do 478 mg/ml

Zakres pomiaru stężenia dla standardowej kuwety:

 • dsDNA: od 0.1 do 130 ng/ul
 • BSA: od 0,003 do 3,7 mg/ml

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1024x600 pikseli (NP80-Touch)

Termostatowany holder na standardową kuwetę

Lampa ksenonowa typu flesz, detektor typu CCD

Zakres spektralny: od 200 do 900 nm

Zakres ciągłej rejestracji widma: od 200 do 900 nm

Zakres Abs od 0,02 do 2,6A, max Abs w przeliczeniu na 10 mm drogę optyczną 330A

Powtarzalność przy 260 nm ± 0,002Abs dla drogi optycznej 0.67 mm

Dokładność pomiaru absorbancji <1,75 % przy Abs 0.7 i drodze optycznej 0.67 mm

Stabilność pomiaru przy 260 nm ± 0,003 Abs/h po 20 minutach działania lampy

Czas pracy lampy: 109 pomiarów/ ok. 10 lat

Worteks o szybkości wytrząsania 2 800 rpm

Czas całego cyklu pomiarowego 3.5-6 sek. łącznie z czyszczeniem

System nie wymaga kalibracji

Opcjonalnie możliwość obsługi za pomocą Tabletu lub Smartfona

Opcjonalnie możliwość pracy do 8 godzin na zasilaniu akumulatorowym (NP80-Mobile)

Złącza: USB A, USB B, HDMI, Ethernet i WLAN

Wymiary zewnętrzne: 20 x 20 x 12 cm

Waga do 5.2 kg

Zasilanie 230V/50Hz

 

Facebook