Umożliwia pomiar intensywności oraz rozkład spektralny promieniowania aktywnego fotosyntetycznie (PAR) dla zakresu od 400 do 700nm oraz dodatkowego promieniowania dla bliskiego zakresu UV (380-400nm) i dalekiej czerwieni (700-780nm). Na ekranie przyrządu można wyświetlić rozkład spektralny mierzonego promieniowania lub odczytać wyniki pomiaru między innymi w formie PFD, PPFD i W/m2. Otrzymane wyniki pozwalają na ocenę poprawności stosowanego światła wspomagającego dla prowadzonej hodowli oraz jego fluktuację w czasie. Spektrometr idealnie nadaje się do kontroli warunków świetlnych panujących w szklarniach oraz innych pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli roślin prowadzonych z wykorzystaniem sztucznego światła.

 

Więcej informacji .....

Facebook