Pomiar intensywności fotosyntezy
Pomiary oparte o metodę kowariancji wirów
Analizatory śladowych ilości gazów
Analizatory gazów
Pomiar powierzchni liści i okrywy roślinnej
Spektrofotometr
Naziemne i podwodne czujniki światła
Odczyt i rejestracja pomiarów promieniowania
Facebook